top of page

Gratis Wifi

Gastrobar Wendy

Wij bieden je gratis toegang tot draadloos internet, onder de voorwaarde dat je rekening houdt met de onderstaande bepalingen. Mocht je dat niet doen dan behouden we ons het recht voor je internettoegang zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Als je je niet aan de voorwaarden wenst te houden, dan kan je zelf toegang tot deze dienst weigeren.

De dienst: draadloos internet

De gratis toegang tot internet wordt via een hotspot aangeboden aan bezoekers van Gastrobar Wendy. Je gebruikt deze dienst voor eigen risico. Gastrobar Wendy geeft geen garantie over de werking van de dienst en is gerechtigd deze te allen tijde uit te schakelen. Gastrobar Wendy, werknemers, tussenpersonen en leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve of incidentele schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot vertraagde diensten, verwijderde bestanden, virussen, diefstal, of de wijziging van de computer van een gebruiker, voortvloeiend uit, of op de een of andere wijze verband houdend met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst of onderdelen daarvan.
De verbinding via de hotspot is een directe onbeveiligde verbinding naar delen van internet. Gastrobar Wendy geeft geen garanties omtrent uw privacy of de veiligheid van de verbinding. Gastrobar Wendy behoudt zich het recht voor om het netwerkverkeer in de gaten te houden, te filteren of te beschermen wanneer we dat noodzakelijk achten voor verbetering van de dienst.

Jouw verantwoordelijkheden

Je bent volledig verantwoordelijk voor de handelingen die je via deze dienst verricht, gegevens die je verspreidt en bestanden die je download, opent en/of bekijkt. Gastrobar Wendy kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen die je uitvoert tijdens het gebruik van deze wifidienst of schade die je bij dat gebruik ondervindt. Gastrobar Wendy zal in alle gevallen meewerken aan gerechtelijke onderzoeken en op rechterlijk bevel zonder enig voorbehoud alle gevraagde informatie over gebruik aan autoriteiten ter beschikking stellen.
Het is niet toegestaan om Gastrobar Wendy Gratis Wifi te gebruiken voor:

 • het plaatsen of posten van kwetsende, aanstootgevende, bedreigende berichten of spam.

 • het verzenden van grote hoeveelheden spam of andere (e-mail, chat, en dergelijke) berichten.

 • het posten of verzenden van virussen of andere schadelijke items.

 • iedere poging tot inbreuk op de beveiliging van welk computernetwerk dan ook.

 • het zoeken van toegang tot kwetsende of aanstootgevende sites die pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal bevatten.

 • het zonder toestemming verzenden of downloaden van welk auteursrechtelijk beschermd materiaal dan ook.

 • het inlaten met onwettige activiteiten.


Je gaat ermee akkoord dat je Gastrobar Wendy vrijwaart van enige claim, eis, verplichting of schade als gevolg van of voortkomend uit het gebruik van deze dienst door jezelf of iedere andere persoon die u daarvoor toestemming hebt verleend. Dit omvat uitdrukkelijk verliezen, verplichtingen, kosten of schulden, en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot kosten van rechtsbijstand) als gevolg van:
 

 1. jouw gebruik of het gebruik door een persoon met jouw toestemming van de dienst of onze website op een manier die schade veroorzaakt;

 2. jouw overtreding of de overtreding door een persoon met jouw toestemming van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden;

 3. jouw overtreding of de overtreding door een persoon met jouw toestemming van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten en privacyrechten. Deze verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling blijft van kracht na beindiging van je gebruik van deze wifidienst en onze website.

Minderjarigen

Als je ten minste 13 jaar oud bent maar jonger dan 16 jaar, dan heb je de toestemming van een ouder nodig om onze gratis draadloze internetdiensten te gebruiken. Als je jonger bent dan 13 jaar, dan mag je geen gebruik maken van onze gratis draadloze internetdiensten, zonder dat je ons de toestemming van een ouder hebt overlegd. Indien je een ouder bent die een minderjarige toestemming verleent gebruik te maken van onze gratis draadloze internetdienst, dan verklaar je ermee akkoord te gaan, dat:

 1. je toezicht uitoefent op het gebruik door de minderjarige van onze gratis draadloze internetdienst en op zijn of haar internettoegang;

 2. je alle risico's aanvaardt die zijn verbonden met het feit dat de minderjarige inhoud bekijkt die hij of zij heeft ontvangen door het gebruik van onze gratis draadloze internetdienst en alle risico's aanvaardt die zijn verbonden met het feit dat de minderjarige materiaal, inhoud of informatie naar anderen verzendt via het internet;

 3. je alle aansprakelijkheid aanvaardt voor het gebruik door de minderjarige van onze gratis draadloze internetdiensten, met inbegrip van alle financiele verplichtingen.

Niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te weigeren tot (onderdelen van) onze dienst, indien de gebruiker zich inlaat met gedragingen of activiteiten die naar ons goeddunken een schending van deze gebruiksvoorwaarden inhouden.

 

bottom of page